Kedvezményezett neve: LEVELES Szálloda- és Vendéglátóipari Kft.

Projekt címe: Gyakornokok foglalkoztatása a Leveles Kft.-nél

Szerződött támogatás összege: 7.275.344,-Ft

 

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Projekt tartalmának bemutatása: A LEVELES Kft. 100%-s mértékben megvalósította jelen projektjét az alábbi tevékenységekkel:

 

– 2 fő gyakornok foglalkoztatása,

– eszközbeszerzések a tervezett költségvetésben foglalt eszköz beszerzésével,

– kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása,

– gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült rezsi költségek,

– gyakornokok munkába járásával kapcsolatos költségek

 

A projektben foglalkoztatott gyakornok továbbfoglalkoztatása az alábbiak szerint valósult meg:

 

– egy fő munkavállaló tovább-foglalkoztatásának utolsó napja: 2018.12.15.

– egy fő munkavállaló tovább-foglalkoztatásának utolsó napja: 2019.01.17.

 

A projekt fizikai zárását követően, a továbbfoglalkoztatás lejártát követően teljesítménymérést végzünk a gyakornokok teljesítményére vonatkozóan. A teljesítményérés iránymutatást ad az esetlegesen fejlesztendő kompetenciákra és a szaktudásra vonatkozóan. Emellett értékeli a gyakornokok a projekt időszak alatti teljesítményét.

 

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2018.08.30.

 

Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2017-02225