Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató:

1./ LEVELES Szálloda – és Vendéglátóipari Kft.

4030 Debrecen, Somlyai u. 10.

Cégjegyzékszám: 09-09-002757

Adószám: 11152352-2-09

 

A Szolgáltató tulajdonában és üzemeltetésében lévő Platán Hotel***, 4030 Debrecen, Somlyai u.10. (működési engedély: 25800/2010) alatt, 3 csillagos HotelStars EU minősítésű szállodaként üzemel és nyújt vendégeinek elszállásolás, vendéglátó és egyéb szolgáltatásokat.

 

2./ Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató és a szolgáltatásokat megrendelő, illetve igénybe vevő partner/ek (a továbbiakban Vendég/ek) viszonyát.

 

3./ A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe, mégpedig azok előzetes ismeretének birtokában.

A megrendelések történhetnek közvetlenül a Vendég által, így a Szolgáltató és a Vendég szerződéses felekké válnak, vagy valamely harmadik fél (helyfoglalási rendszer, utazás közvetítő, konferencia szervező stb.) által, amikor is a Vendég az általa közvetlenül rendelt szolgáltatások vonatkozásában lesz szerződéses fél, és rá a szálláshely házirendje teljes mértékben vonatkozik.

Megrendelések és módosítások (ide tartozik a lemondás is) kizárólag írásban történhetnek, melyeket a Szolgáltató ugyancsak írásban igazol vissza. Szolgáltatóra csakis a visszaigazolásában foglaltak rónak kötelezettséget.

 

4./ A Szolgáltató kínálata/szolgáltatási paletta:

 

Szálláshely szolgáltatás egyágyas, kétágyas, superior típusú szobákban, illetve lakosztályokban, melyek mindegyike alkalmas pótágy elhelyezésre is. Ezen szobatípusok rendelkeznek a fent megnevezett minősítési rendszer által előírt berendezéssel és felszereltséggel, illetve a hozzá kapcsolódó kötelező és fakultatív szolgáltatásokkal, úgy, mint takarítás, textília csere, bekészítések stb.

Minibár szolgáltatás: a szállodai hallban elhelyezett hűtőszekrényben bemutatott termékek a kiírt árlista szerint a recepción megvásárolhatók.

Vendéglátó szolgáltatások: étterem, kávézó, szezonális terasz a kifüggesztett nyitvatartási idő alatt, a választék bemutatására szolgáló étlap és itallap szerint.

Különterem a kisebb üzleti, családi és egyéb rendezvények lebonyolítására, igény szerinti berendezéssel, valamint technikai felszereléssel.

Beltéri szauna sziget részleg, finn – és infra szaunával, zuhanyozóval, továbbá pihenő résszel, mely igénybe vehető a kifüggesztett nyitvatartási idő alatt kizárólag szállóvendégek által, az ugyancsak kifüggesztett használati utasítás maradéktalan betartása mellett.

Saját, őrzés nélküli gépjármű parkoló, a szálloda és az étterem vendégei részére ideiglenes használatra, a vonatkozó közlekedési szabályok betartásával.

 

 

Alkoholos italok kiszolgálása 18. év alattiaknak a vonatkozó jogszabály szerint nem megengedett!

 

 

–   2   –

5./ Szolgáltatások ára:

 

A szállodai árak a honlapon, a recepción és a szobákban elhelyezésre kerültek, magyar forintban, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon.

A különféle package/csomagok, illetve egyedi rendezvények árai a szálloda honlapján kerülnek meghirdetésre.

A helyi idegenforgalmi adó a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott helyi adórendelet alapján kerül felszámításra, mely a szállodai árlistán külön soron szerepel.

A vendéglátó és az egyéb szolgáltató részlegeken a termékek és szolgáltatások árai külön tájékoztató eszközökön (étlap, ártábla stb.) kerülnek kihelyezésre.

 

Szolgáltató az árakat szabadon, előzetes bejelentés nélkül változtathatja, kivétel a már visszaigazolt megrendelések árai, melyeket Szolgáltató csak a megrendelő előzetes jóváhagyásával tehet meg.

 

6./ Fizetési feltételek:

 

A megrendelések visszaigazolása tartalmazza a fizetési feltételeket, ennek hiányában a Vendég az igénybe vett szolgáltatások ellenértékét a helyszínen egyenlíti ki.

Fizetési módok: készpénz, bankkártya, SZÉP kártya, átutalás, utalvány.

 

Amennyiben a megrendelt szolgáltatásokat nem a Vendég fizeti, úgy a Megrendelő írásos kötelezettségvállaló nyilatkozata szükséges a számla kiegyenlítésére, ennek hiányában a Vendég felel a megrendelt és igénybe vett szolgáltatások kiegyenlítéséért.

Ajándékutalvány csak a megjelölt szolgáltatásokra és megadott időszak alatt felhasználható érvényességi ideig fogadható el, készpénzre és más szolgáltatásra nem váltható.

 

7./ A szolgáltatások igénybevétele

 

A Vendég a részére lefoglalt szolgáltatásokat a Szolgáltató által visszaigazolt feltételekkel veheti igénybe, szálláshely szolgáltatás esetén a vonatkozó jogszabályokban foglaltak elfogadása mellett. E szerint kötelező minden vendégnek a recepción bejelentkezni a szükséges adatok megadásával és azok valódiságának igazolásával. A bejelentkezéssel a vendég egyúttal elfogadja a Szolgáltató ÁSZF – ének és a szálloda házirendjének betartását.

A szoba az érkezés napján 14 órától foglalható el és a távozás napján 11 óráig áll rendelkezésre, amennyiben erről a felek másként nem állapodnak meg.

Ha a vendég az elutazás napján a megadott időpontig nem jelentkezik ki, és előzetesen nem kérte a kijelentkezés idejének hosszabbítását, úgy a szálloda további egy nappal automatikusan meghosszabbíthatja a szoba használatát és ennek költségével megterhelheti a vendég számláját.

 

A vendég a szobában elhelyezett A – Z-ig tájékoztató brossurában és a recepción részletes információkat kap a szálloda alap és egyéb szolgáltatásairól.

 

A vendéglátó és egyéb részlegen történő szolgáltatások esetében a vendég a megrendelés alapján igénybe vett szolgáltatások kiegyenlítéséért teljeskörűen és anyagilag felelősséget vállal.

Szolgáltató jogosult előleget, előre fizetést, vagy bankkártya garanciát/előengedélyeztetést kérni.

 

Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás nyújtást abban az esetben, ha a Vendég irányába jogszabályba ütköző kérést fogalmaz meg, illetve, ha a Vendég magatartása veszélyezteti más Vendég/ Munkatárs egészségét, biztonságát, vagy a Szolgáltató vagyontárgyainak épségét, azok rendeltetésszerű használatát.

 

  • 3  –

 

A Vendégek tudomásul veszik, hogy a szálloda teljes területén TILOS a dohányzás, beleértve a szállodai szobákat is. A szálloda valamennyi helyisége automatikus füst – és tűzjelző berendezéssel felszerelt.

Amennyiben a Vendég a szobában ennek ellenére dohányzik és a riasztórendszer működésbe lép, ennek anyagi következményei őt terhelik.

 

8./ A megrendelés és szolgáltatás lemondása, No Show, vis maior:

 

Az előzetesen megrendelt szolgáltatásokat a megrendelő a visszaigazolásban megadott feltételekkel mondhatja le. A szállodai szoba megrendelés 5 szobáig az érkezést megelőzően 24 óráig kötbérmentesen lemondható, kivéve a garantált foglalásokat és a külön megállapodás szerint történő foglalásokat.

24 órán belül történő lemondás esetén a megrendelő 1 napi kötbér/szoba díjat köteles megfizetni Szolgáltatónak.

Amennyiben a megrendelt szobát/szobákat a Vendég nem foglalja el (nem jelentkezik be) és a megrendelést előzetesen nem módosították és nem is mondták le, a nemzetközi joggyakorlat szerint az ilyen eset „No Show”-nak minősül, ami azzal a következménnyel jár, hogy Megrendelő a Szolgáltatónak köteles a megrendelt szoba/szobák után1 éjszakára eső kötbért megfizetni és Szolgáltató nem köteles az esetlegesen további napokra megrendelt szobákat fenntartani.

Vis maior: olyan eset, aminek bekövetkezte a felek érdekkörén kívül álló okok miatt következik be, illetve arra nincs/nem volt ráhatásuk. Ilyenek például a baleset, természeti körülmény megváltozása (hóakadály, katasztrófa, árvíz stb.), tűz, valamint az közüzemi és energiaszolgáltatás kimaradása, sztrájk és hasonlók.

Ezek bekövetkezte a feleket felmenti szerződéses kötelezettségük alól, egyben vállalják, hogy mindent megtesznek a felmerült kár/károk enyhítése érdekében.

 

9./ Háziállatok:

 

A szálloda kis testű házi kedvenceket a szállodai részre (hall, folyosók, szállodai szobák) előzetes bejelentés alapján beengedi, azzal a feltétellel, hogy a Vendég felelős és köteles gondoskodni az állat egészségügyileg alkalmas állapotáról, az esetlegesen felmerülő plusz takarítási költség megfizetéséről.

A háziállatot nem hagyhatja felügyelet nélkül és köteles gondoskodni arról, hogy az a többi vendég és a személyzet testi épségét ne veszélyeztesse.

A háziállat a vendéglátó részlegre higiéniai okokból nem bevihető.

 

10./ Titoktartás:

 

A Szolgáltató a szolgáltatások teljesítése során a szerződő felek és a vendég/ek adatait a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával köteles kezelni.

A szerződés bármely részletéről információt kiadni a felek belegyezése nélkül nem megengedett, kivételt képez ez alól a nemzeti hatóságok írásos megkeresése alapján történő adatszolgáltatás.

 

11./ Panaszkezelés, kártérítési kötelezettség:

 

Szolgáltató tevékenysége felett Debrecen Megyei Jogú Város jegyzője, illetve a Debreceni Járási Kormányhivatal gyakorol szakmai felügyeleti jogot.

 

Szolgáltató és a megrendelő, illetve Vendég ez irányú felelősségére vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv rendelkezései mérvadók.

  • 4  –

 

 

Ennek értelmében Szolgáltató köteles megtéríteni a vendégnek okozott kárt, mely a Szolgáltató hibájából keletkezett.

A Vendég köteles a Szolgáltatónak okozott kárt teljes mértékben megfizetni.

Minden ilyen eset bekövetkeztekor jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzítésre kerül az eset tényszerű leírása.

Ezt követően a felek megpróbálják a vitás esetet közösen elrendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, megjelölik a Debreceni Járásbíróság illetékességét.

 

Debrecen, 2023. június 30.